Narkoloji Mərkəzdə müalicə könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilir.

Müalicənin mərhələləri:

  • Psixoaktiv maddənin qəbulunun tam dayandırılması.

  • İntoksikasiya dövründə psixopatoloji pozuntuların müalicəsi.

  • Abstinent sindromun, PAM-dan sui-istifadə nəticəsində əmələ gələn fəsadların müalicəsi.

  • PAM qarşı meyilliliyi aradan qaldırmaq (reduksiya).

  • Residivə qarşı müalicə.